Skip to main content

MAIN SCOPES
INSAN 2024

Aqidah, Syariah, Tasawuf dan Isu Kontemporari Islam

- Isu Tarekat dan Tasawuf
- Isu kefatwaan dan kehakiman
- Isu Kehartaan dan Muamalat Islam
- Psikospiritual dan pendidikan masyarakat
- Isu kontemporari berkaitan dengan Islam
- Isu Industri Halal

Kepimpinan dan Integriti

- Ketahanan kepimpinan dan integriti
- Good Governance (Tatakelola baik)
- Impak pasca pandemik ke atas kepimpinan dan integriti
- Penstrukturan dan penginstitusian kepimpinan
- Pengurusan risiko dalam kepimpinan
- Isu-isu kepimpinan dan integriti yang berkaitan

Komuniti dan Sosial

- Ketahanan komuniti dan sosial
- Impak pasca pandemik ke atas komuniti dan sosial
- Pelan pemulihan komuniti dan sosial
- Kesukarelawanan dan kerja sosial
- Isu-isu komuniti dan sosial yang berkaitan

Pembangunan, Keusahawanan dan Ekonomi

- Ketahanan pembangunan dan ekonomi
- Impak pasca pandemik ke atas pembangunan dan ekonomi
- Keciciran pembangunan dan ekonomi
- Pelan pemulihan pembangunan dan ekonomi
- Isu-isu pembangunan dan ekonomi yang berkaitan

Pendidikan

- Impak pasca pandemik ke atas pendidikan
- Ketidakseimbangan pendidikan
- Pendidikan jarak jauh
- Pendidikan atas talian
- Isu-isu pendidikan yang berkaitan

Bahasa dan Komunikasi

- Impak pasca pendemik ke atas komunikasi
- Komunikasi dan Literasi IT
- Komunikasi massa dan media sosial
- Bahasa dan komunikasi harian
- Isu-isu bahasa dan komunikasi yang berkaitan

Teknologi Lestari dan Pengangkutan berasaskan Pematuhan Syariah

- Isu Syariah dalam Teknologi dan Pengangkutan
- Isu Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan dalam Teknologi dan Pengangkutan
- Ekosistem TVET dan Digital
- IT dan ICT dalam masyarakat massa
- Isu Ancaman Siber